_orientuj się na to, co warte zachodu

Zdaniem Blaise’a Pascala żyjemy uwikłani w sprzeczność. Jeden instynkt każe nam spełniać się w większych lub mniejszych ambicjach. Przeciwny podpowiada, że źródłem szczęścia jest tylko pokój wewnętrzny. Doznajemy frustracji, łudząc się, że pierwszy instynkt mógłby uczynić zadość drugiemu. Cieszymy się harmonią, zajmując całą przestrzeń w granicach przeciwstawnych dążeń.

Pascal powiadał też, że światem rządzi wyobraźnia. Kształtujące ją doświadczenia orientują naszą uwagę i decydują o jakości naszego życia. Tam, gdzie nie starcza nam własnych, sięgamy po doświadczenia cudze, czerpiąc inspirację z książek, które poszerzają nasze horyzonty.

Animī to liczba mnoga łacińskiego rzeczownika animus przynależącego do rodziny wyrazów indoeuropejskich oznaczających pierwotnie „wiatr”, „tchnienie” czy „oddech”. Cyfra „2” odsyła do koncepcji dwoistych instynktów natury ludzkiej. Gdy zabieramy się za coś z animuszem, skupiamy uwagę w określonym kierunku. W tym duchu misją Wydawnictwa animi2 jest oferowanie czytelnikom treści stanowiących wartościowy pokarm dla wyobraźni, poszerzających wiedzę i wzbogacających doświadczenie w sferach rozwoju intelektualnego oraz sztuki gospodarowania i życia codziennego. Naszym książkom towarzyszą notesy, kalendarze i inne artykuły papiernicze zaprojektowane z myślą o tych, którzy pragną orientować się na to, co warte zachodu.