Humanizm jako realizmPaweł Armada

39,90 zł49,90 zł

Paweł Armada (1981)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2009), badacz historii idei. Teoretyk nowoczesności. Praktyk nonkonformizmu. Pomieszkiwał nad cieśniną Malakka. Tam też postanowił odkryć dla polskiego czytelnika nieznane u nas dziedzictwo amerykańskich „nowych humanistów”, Irvinga Babbitta i Paula Elmera More’a, których diagnoza nowoczesnego świata wydaje się… prawdziwa.

Pobierz okładkę w wysokiej rozdzielczości: KLIK

Wydawca: Fundacja Lethe / Animi2

Okładka: Łukasz Zbieranowski / Fajne Chłopaki

Typografia i skład: Robert Oleś / d2d.pl

Liczba stron: XIV + 322

Format stronicy: 140 × 230 mm

Wykonanie: twarda oprawa, szyty blok, kapitałka, kremowy papier 100 g/m2

Premiera: 30.05.2019

ISBN: 978-83-66303-00-3

Przedmowa autora: KLIK

Z eseju o mieszaniu i wyjaśnianiu pojęć: KLIK

Z eseju o ideałach nieekonomicznych: KLIK

Z eseju o starożytnym zwierciadle teologii: KLIK

Humanizm jako realizm. Trzy szkice wokół myśli Paula Elmera More’a i  Irvinga Babbitta

Każdego, kto sięgnie po „Humanizm jako realizm”, czeka fascynująca wędrówka po tropach założeń nowoczesności. I to w nie byle jakim towarzystwie! Życie Paula Elmera More’a i Irvinga Babbitta przypadło na czasy, które zadecydowały o obliczu naszej epoki. U progu XX stulecia świat kroczył ścieżką postępu naukowo-technicznego i duchowej emancypacji. Wizjonerzy, rewolucjoniści i reformatorzy na różne sposoby głosili wiarę w to, że ludzkość – dzięki poznaniu sekretów przyrody, obaleniu religijnych przesądów i realizacji śmiałych projektów politycznych czy nawet artystycznych – już wkrótce zjednoczy się ponad podziałami, by cieszyć się wiecznym pokojem i nieznaną dotąd swobodą egzystencji. Paul Elmer More i Irving Babbitt wystąpili z krytyką wiodących tendencji epoki. Przypominali, że ideały należy sądzić po owocach. Poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego chęć naprawy świata i „wyzwolenia” ludzkości łatwo obraca się w coś przeciwnego, a rzeczywisty koszmar nader często okazuje się być produktem długo śnionych snów o raju na ziemi. Na kartach swojej książki dr Paweł Armada wprowadza czytelnika w dotychczas właściwie nieznane w Polsce dzieło More’a i Babbitta. Co więcej, stawia tezę, że ich sposób widzenia rzeczywistości można i należy stosować tu i teraz. Zaprasza do myślenia na serio i proponuje przygodę intelektualną o tyle może niebezpieczną, o  ile najważniejsze złudzenia, które musimy przezwyciężyć, by rozumieć nasze czasy, to właśnie te, które z chęcią żywimy na własny temat.

Irving Babbitt (1865-1933) i Paul Elmer More (1864-1937)

Irving BabbittPaul Elmer More

„Wojujący Budda z Harvardu” i „pustelnik z Princeton” – dwóch zaprzyjaźnionych myślicieli, którzy pozostawili po sobie genialną spuściznę, obracającą wniwecz – celebrowane zewsząd – złudne założenia na temat natury ludzkiej. Ostrze ich wywodów tnie w poprzek podziałów między uczestnikami współczesnych wojen kulturowych. Wszystkich nas, z lewa i z prawa, myśl nowożytna sadza w ławach jednego naturalistycznego „kościoła” i wszystkim nam podaje opium jednej humanitarystycznej „religii”.

Recenzje (1)

Co klienci sądzą o tym produkcie?

Dodaj recenzję
  • Wierny czytelnik
        14 czerwca 2019

        Dobrze się czytaBoska!